Programmet for sommerseminaret 2022 er klart!

PROGRAM

Fredag 10 – Nes Arena
Kl. 19.00 – 20.30 Senior + Junior
(fra 4 kyu/ lilla belte)
Lørdag 11- Neskollenhallen
Kl.10.30 – 11.30 Junior
Kl.12.00 – 13.00 Alle/«Foreldre og barn»
Kl. 13.00- 14.00 Markering av klubbens
20-års jubileum
Kl.14.00- 15.00 Senior
Kl. 15 .15 – Gradering senior
Søndag 12 – Neskollenhallen
Kl.10.30 – 12.00 Senior
Kl. 12.30 – 13.30 Junior
Kl. 14.00 – Gradering junio

PRIS:
300 kr for juniorer (<17 år)
500 kr for seniorer

VIKTIG:
*Meld deg på i Spond innen 1. juni!

*Bes merke at påmelding er
bindende og at ingen avgifter
betales tilbake.
*Betaling skal skje kontant ved
påmelding!
*Kyu-gradering koster 300 kr.
Dan- gradering koster 500 kr.
Dette skal betales kontant i
forkant av gradering til
graderingsansvarlig.

GRILLKVELD: Alle er velkommne til å delta på grillkveld som holdes ved tjernet
på lørdag. Vi samles fra kl. 18. Hver og èn tar selv med det som skal
spises/drikkes. Så sant værgudene er med oss i år også, så håper vi på
stort oppmøte fra små- og store seminardeltakere. Vel møtt til en sosial
hyggekveld!

Skroll til toppen