Etikette og regler

Følgende regler gjelder i dojoen (treningssalen) vår:

 1. Møt alltid opp i god tid før trening. Er du sen, sett deg i seiza-stilling ved døren og vent til treneren ber deg bli med.
 2. Når man er i dojoen, skal din instruktør tiltales som Sensei. Senior-brunbelter og hjelpeinstruktører tiltales som Sempai.
 3. Sørg for å alltid møte opp i en ren og slett karatedrakt. Ta godt vare på drakten din.
 4. Negler på hender og føtter skal være korte. De elever som har langt hår/lugg, skal sørge for at håret er satt opp med strikk eller hårbånd.
 5. Det er ikke tillatt med smykker eller klokker på trening. I de tilfeller der man av ulike årsaker ikke kan ta av et smykke, må dette tapes godt over.
 6. Den graden en elev innehar, er kun gyldig dersom man trener regelmessig. Er man av ulike årsaker borte fra trening en lengre periode, møter man med hvitt belte til din Sensei gir deg beskjed om at du kan ta på deg det belte du hadde før fravær.
 7. Dersom man ikke skifter på trening, skal overtrekk benyttes til- og fra. Gien er en uniform som skal holdes «ren og pen». Karatedrakt skal kun brukes i dojoen. Klubbens logoer skal sys på når drakten er ny.
 8. Man blir kun vurdert til gradering dersom man har minst 75% oppmøte i gjeldende termin.
 9. Terminavgift og graderingsgebyr må være betalt før man får gradere.
 10. Det er ingen automatikk i å gradere. Sensei vurderer hver elev individuelt etter oppførsel, innsats, modenhet og teknisk ferdighet svarende til grad. Det betyr at man ikke nødvendigvis følger den gruppen man startet i.
 11. Det er forventet at alle elever viser hverandre respekt og toleranse uavhengig av etnisitet, kjønn, religion og fysiske forutsetninger. Dette ligger implisitt i karatens etiske og moralske normer. Misbruk i form av fysisk vold og mobbing vil medføre utestenging.
Skroll til toppen