Tag og gradering

Gradering og karatebelter. Foto

Tag-systemet

Vi bruker et “tag”-system for å holde oversikt over nivåene til den enkelte utøver. En “tag” er et svart merke som bli festet på utøverens belte. Tre tags betyr at utøveren er klar for å gradere til neste nivå. 

Det er opp til trenerne å vurdere hvem som skal ha tag, og når utøveren er moden for å gå videre til neste tag og neste grad.  Tag-dager blir avholdt med jevne mellomrom gjennom året for å kunne vurdere den enkelte utøvers nivå. Tag-vurderingen er individuell og det er ikke gitt at alle elever får en ny tag hver gang.

Gradering

Gradering foregår to ganger i året (sommer og vinter), og finner i hovedsak sted på våre sommer- og vinterseminarer. Elever som har fått tre tager kan prøve seg på ny beltegrad. Gradering koster kr. 300,- og inkluderer belte og diplom. Det er ikke obligatorisk å delta på seminarene når man starter, men det er en sterk anbefaling. Seminarene er morsomme og lærerike, og det er i hovedsak her graderinger foregår. Nybegynnere som ikke har anledning til å delta på seminar, får mulighet til å gradere senere lokalt i klubben. Fra oransje belte og oppover skjer graderinger på seminar.

Barn som graderer. Foto
Skroll til toppen