Tag og gradering

Gradering og karatebelter. Foto

Tag-systemet

Vi bruker et “tag”-system for å holde oversikt over nivåene til den enkelte utøver. En “tag” er et svart merke som bli festet på utøverens belte. Tre tags betyr at utøveren er klar for å gradere til neste nivå. 

Det er opp til trenerne å vurdere hvem som skal ha tag, og når utøveren er moden for å gå videre til neste tag og neste grad.  Tag-dager blir avholdt med jevne mellomrom gjennom året for å kunne vurdere den enkelte utøvers nivå. Tag-vurderingen er individuell og det er ikke gitt at alle elever får en ny tag hver gang.

Gradering

Gradering foregår to ganger i året (sommer og vinter), og finner ordinært sted på våre sommer- og vinterleire. Elever som har fått tre tager kan prøve seg på ny beltegrad. Gradering koster kr. 300 og inkluderer belte og diplom.

Barn som graderer. Foto
Rull til toppen